preloader

Apriori World cijeni svoje korisnike i pazi na sigurnost Vaših podataka. Ovom Izjavom o zaštiti podataka, tvrtka Apriori World j.d.o.o., Florijana Andrašeca 18a, 10000 Zagreb, Hrvatska (dalje u tekstu: Apriori World) štiti privatnost svojih korisnika te iskazuje brigu za Vaše osobne podatke tragom europske Opće uredbe o zaštiti podatka 2016/679/EZ (Uredba, GDPR) i Zakona o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018. Izjavom o zaštiti podataka Apriori World transparentno i javno objavljuje načine obrade osobnih podataka, koje provodi isključivo prema načelima Uredbe.

Ova Izjava opisuje kako Apriori World prikuplja, obrađuje, koristi i dijeli Vaše osobne podatke kada posjećujete focus-conference.eu internet stranice.

Osobni podaci:

Prema Uredbi, osobni podaci su – svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”), a pojedinac ili ispitanik kako ga zove Uredba, čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno.

Obrada:

Prema Uredbi, obrada znači – svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Prikupljanje podataka:

Apriori World prikuplja isključivo osobne podatke koje kupac upisuje svojom voljom. Podaci se prikupljaju kroz dostupne web forme za primanje obavijesti (newslettera) ili kontaktom sa zaposlenicima Apriori Worlda. Upisivanje podataka nužno je za uspostavu kontakta. Neke podatke prikupljamo automatski putem web kolačića.