preloader

pomoćnica pročelnice Ureda župana Zadarske županije

Pomoćnica je pročelnice Ureda župana Zadarske županije,  upravlja radom Odsjeka za odnose s javnošću Ureda župana, obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama, organizira i sudjeluje u promidžbenim aktivnostima na području Županije, koordinira poslove u vezi predstavki i pritužbi, a prema potrebi obavlja i protokolarne, savjetodavne te stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada Ureda župana. Usklađuje rad u Odsjeku u izvršavanju najsloženijih poslova suradnje dužnosnika Županije s medijima i glasilima. Priprema prijedlog komunikacijske strategije, medijaplan, obavlja poslove promidžbe Zadarske županije i sudjeluje u organizaciji sudjelovanja Županije na manifestacijama na kojima se predstavlja. Odnosima s javnošću bavi se od 2008. godine, a od tada je i član HUOJ-a.  Na redovitim izborima 2017. , izabrana je za voditeljicu Dalmatinske podružnice HUOJ-a te za članicu Suda časti Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Dvije godine za redom bila je i članicom žirija strukovne nagrade HUOJ-a  Grand Prix.