preloader

Savjetnica u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Vlatka Šelimber magistra je novinarstva. Na Fakultetu političkih znanosti diplomirala je na temu konstruiranja imidža u političkoj komunikaciji, a na studiju se opredijelila za smjerove Odnosi s javnošću i Politička komunikacija.

 

Još u studentskim danima radila je na mnogim projektima odnosa s javnošću: vodila je tim studenata zaduženih za komunikaciju projekta «Arena Ice Fever 2011» na društvenim mrežama za Klub hokeja na ledu Medveščak, jedna je od suosnivačica Studentske sekcije pri Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću. Vlatka Šelimber uspješno je završila program «Volontiram u Hrvatskom saboru» u okviru kojeg je održala je i predavanje na temu političke komunikacije na lokalnim izborima u Virovitičko-podravskoj županiji.

Surađivala je s mnogim nevladinim i kulturnim udrugama, turističkim zajednicama, pravnim osobama s javnim ovlastima, privatnim tvrtkama i agencijama za odnose s javnošću na razvoju strategija komunikacije i njihovu provođenju, s naglaskom na područje digitalne komunikacije.

Vlatka Šelimber zaposlena je kao savjetnica u Službi za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske, dok je prethodno radno iskustvo gradila u agenciji za odnose s javnošću i Hrvatskoj zajednici županija. Radila je i kao novinarka na radijskoj postaji.

Dodatno se educirala u području protokola i komunikacije projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije.

Polaznica je Poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i članica Hrvatske udruge za odnose s javnošću.