preloader

Glavna i odgovorna urednica i direktorica Oslobođenja

Vildana (Fuad) Selimbegović, rođena u Travniku 1963., završila Gimnaziju u Travniku, a u Sarajevu Fakultet političkih nauka (Žurnalistika).

Od 1988. do 1994. radila u Večernjim novinama (Sarajevo), od 1994. do 2008. u magazinu Dani gdje je bila urednik, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika, zamjenik glavnog i odgovornog urednika, izvršni urednik, zamjenik direktora, a u dva navrata i glavni i odgovorni urednik (2000. – 2003. i 2005. – 2008). Odlistopada 2008. glavna i odgovorna urednica Oslobođenja.

Za svoj profesionalan rad i angažman, u dva navrata proglašavana novinarkom godine u izboru Žene 21 (1997. i 2001.),  1998. godine od strane Europske unije i Vlade SAD-a nagrađena priznanjem za doprinos razvoju demokracije i poštivanja ljudskih prava, a 2015. za svoj doprinos istraživačkom novinarstvu nagrađena priznanjem SAIS-a i Univerziteta John Hopkins u Washingtonu. Ugled i reputaciju beskompromisnog novinara stekla je istraživanjem tabu tema: zločini u režiji Armije BiH, islamizacija Bošnjaka, tokovi doniranog novca, kriminal i korupcija.