preloader

direktorica odjela strateških komunikacija u Europskoj komisiji

Ključni načini na koje Europska komisija osigurava transparentnost, informiranje i angažman: javne konzultacije, registar predstavnika interesa, dijalozi građana.