preloader

Viši stručnjak za pravne poslove – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Tanja Zaninović na poziciji višeg stručnjaka za pravne poslove zadužena je za vođenje regulatornih sporova između operatera, provođenje postupaka javnih nabava i mnoge druge dužnosti. Diplomirala je na Pravnom fakultetu.