preloader

glavni urednik portala Capital.ba

Odluke u javnoj upravi i javnim preduzećima će se morati donositi mnogo brže. Koordinacija unutar cijele komunikacijske industrije, ali i sa medijima mora biti mnogo bolja, a za to je potrebno više međusobnog povjerenja. Pandemija nas je naučila da se stvari mogu odvijati drugačije od našeg dosadašnjeg načina rada i komuniciranja. Ubrzala je protok informacija, drugačije postavila prioritete, skratila bespotrebne sastanke, omogućila više privatnosti i stvorila potpuno drugačiju strukturu i kategoriju konzumenata sadržaja. Tradicionalni izvori informiranja su zadržali povjerenje, ali su izgubili bitku sa internet platformama. Potrošači informacija, roba i usluga, poučeni iskustvima proteklih mjeseci na društvenim mrežama gdje su razmjenjivali i razobličavali točne, polutočne i netočne vijesti, tražit će veću interakciju sa proizvođačima i posrednicima. Moramo biti spremni na veće prilagođavanje i to mnogo brže nego što smo očekivali prije pandemije. Javna kritika, relativiziranje ili jednostavno spinanje od strane konkurencije, bez obzira da li se radilo o komunikacijskoj ili novinarskoj industriji, u borbi za lajk, vijest, novac ili klijente, tek će da dostigne vrhunac sljedeće godine. I neće nestati nestankom virusa COVID-19. Nadam se da javna uprava i javne firme shvaćaju važnost kvalitetne, adekvatne i brze komunikacija sa javnošću u vremenu kad konzumenti informacija, korisnici usluga i građani postaju sve nestrpljiviji da budu što je moguće više upućeni u načine rada i raspolaganja javnim sredstvima.