preloader

ravnatelj državne škole za javnu upravu

Rođen je 30. kolovoza 1970. godine. U Velikoj Gorici provodi rano djetinjstvo i 1985. u OŠ „Nikola Hribar“ završava osnovnoškolsko obrazovanje. Nastavlja školovanje u Velikoj Gorici, gdje polazi srednju strukovnu školu „Vladimir Bakarić“ i 1989. godine stječe zvanje elektrotehničara.

Nakon obveznog vojnog roka upisuje Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu kojeg završava u roku. 1995. godine stekao je zvanje dipl. soc. radnik kao izniman student na studijima socijalnog rada pri Pravnom fakultetu. Godine 2005. upisuje poslijediplomski studij i završava te stječe zvanje univ.specijalista.2018 godine upisuje Doktorski studij i trenutno je pred obranom teme doktorskog studija. Zapošljava se u Velikoj Gorici u Centru za socijalnu skrb u kojem radi do 2002. godine, a 2005., kao volonter, postaje predsjednik Upravnog vijeća koju funkciju obnaša i danas. 2001. godine postaje član Poglavarstva Velike Gorice kao i član Skupštine Zagrebačke županije. Kao pročelnik službe za mjesnu samoupravu Grada Velike Gorice djeluje od 2002. do 2005. godine kada postaje stručnim savjetnikom u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti. Od 2001.do 2002. obnaša dužnost člana Poglavarstva Velike Gorica, a 2005. godine postaje povjerenik Vlade RH za Veliku Goricu. Profesionalno, od 2005. do 2008. godine zaposlen je u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, a u drugoj polovici 2008. godine postaje zamjenik župana Zagrebačke županije. Od 2017. izabran je za ravnatelja Državne škole za javnu upravu.

Oženjen je i otac petoro djece. S obzirom na profesiju, najdraže su mu knjige socijalne tematike kao i literatura koja obrađuje suvremenu političku povijest. Slobodno vrijeme provodi najviše s djecom, a s “dečkima u kvartu voli zaigrati nogomet”.