preloader

neovisni savjetnik

Karijera Richarda Linninga odvela ga je na sve kontinente, kao novinara, savjetnika za marketing, lobista u Londonu i Bruxellesu za tvrtke i zemlje, zagovornika izdanja i edukatora.

Dvostruki australski i britanski državljanin trenutno živi u Sandwichu u Engleskoj.

Kao predsjednik Međunarodnog udruženja za odnose s javnošću vodio je restrukturiranje IPRA-e kako bi bolje odražavao i povezivao jezičnu i kulturnu raznolikost globalnih praktičara. Također je i bivši predsjednik Konfederacije europskih odnosa s javnošću.

Postao je počasnim članom senata Sveučilišta u Bukureštu, kao priznanje za njegovo promicanje slobodnog protoka informacija kao ključne komponente razvoja demokratskog društva.

Dok je boravio u Centru za globalne odnose s javnošću Sveučilišta Sjeverne Karoline u Charlotteu, sudjelovao je kao predavač na konferenciji, predavač, mentor i autor članaka o etičkim i drugim pitanjima prakse odnosa s javnošću. Uloge koje nastavlja igrati i danas.