preloader

Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore

Rajko Šebek završio je Elektrotehnički fakultet u Podgorici, a trenutno je magistrant na smjeru Mediji i PR na Fakultetu političkih znanosti u podgorici.

Od 1998. do 2010. godine radio je kao novinar i urednik u informativnom programu TVCG i TV IN. Od listopada 2010. godine, Rajko je svoju karijeru nastavio kao direktor uprave za odnose sa javnošću u Elektroprivredi Crne Gore.

Prošao je mnogobrojne obuke iz područja novinarstva i odnosa sa javnošću u zemlji i inozemstvu te sudjelovao u izradi i implementaciji komunikacijskih strategija nekoliko institucija i poslovnih subjekata.

Rajko je i predavač u CEPI PR školi, gdje se dotiče tema odnosa novinara i PR-a te javnog nastupa. Član je Europskog udruženja direktora komunikacij (EACD) sa sjedištem u Bruxellesu.