preloader

Izvanredna profesorica i šefica studijskog programa za digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikacije Sveučilišta Singidunum te predstavnica Nacionalne akademije za javnu upravu Republike Srbije

Nataša Krstić diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu, a doktorsku disertaciju iz menadžmenta obranila je 2014. godine na Sveučilištu Singidunum.

U 2015. godini  stekla je zvanje „Dip DigM“ koje dodjeljuje britanski Institut za direktni i digitalni marketing (The Institute of Direct and Digital Marketing, IDM), na osnovu „Profesionalne diplome iz digitalnog marketinga“.

  1. godine specijalizirala je i optimizaciju internetske stranice na pretraživačima (Search Engine Optimisation, SEO, na Sveučilištu Kalifornija – UC Davis, a posjeduje i certifikate Google AdWords, Google Analytics, Google Digital Garage i Facebook Bluesteps.

Radila je u domaćim i inozemnim financijskim organizacijama (Beogradska banka, UniCredit banka, Eurobank) na poziciji direktora marketinga i odnosa s javnošću.

Bila je članica UO srpske mreže Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija i predsjednica Radne grupe za društveno odgovorno poslovanje pri Udruženju banaka Srbije. Angažirana je kao konzultant za organizaciju Unicef i na projektima koje podržava Europska unija, GIZ, OEBS/OSCE te Ministarstvo kulture i informiranja Vlade Srbije. Na osnovu Rješenja koje je izdalo Ministarstvo kulture i informiranja Vlade Srbije, akreditirani  je predavač za programe obuka zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Autorica je strategije komunikacije Nacionalne akademije za javnu upravu s akcijskim planom za 2018. i 2019. godinu.