preloader

Kapetan bojnog broda i načelnik Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Republike Srbije

Najveći deo karijere Petar Bošković je proveo na poslovima informisanja i odnosa sa javnošću u Ministarstvu odbrane, obavljajući brojne odgovorne dužnosti.

Bio je novinar i urednik u vojnim listovima „Front” i „Narodna armija” (1988-1991), urednik i zamenik glavnog urednika lista „Vojska” (1992-2000), urednik Novinsko-izdavačkog centra (2000-2004), a od 2005. je načelnik Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane.

Sarađivao je sa brojnim dnevnim listovima i časopisima, autor je niza priloga i dokumentarnih zapisa na nacionalnoj televiziji, izveštavao je sa najznačajnijih vojnih događaja, sa ratišta u bivšoj Jugoslaviji, kriznih područja u Iraku i Libiji

i važnih aktivnosti međunarodne vojne saradnje.

Član je jedine asocijacije vojnih novinara u Evropi – Evropskog udruženja vojnih novinara (European Military Press Association – EMPA), na čijim kongresima i drugim aktivnostima redovno učestvuje.

Završio je Jugoslovenski institut za novinarstvo 1988. godine. Pohađao je različite oblike stručnog usavršavanja u zemlji i inostranstvu, posebno u oblastima odnosa sa javnošću i kriznog PR (IRI Vašington, CPR Bern, EMPA Beč, SCC Ankara…), a završio je i najviše nivoe stručnog osposobljavanja u Vojsci Srbije sa radovima na temu kriznog komuniciranja.

Autor je Strategije komunikacije u kojoj su definisani stavovi i smernice o najvažnijim pitanjima komunikacije Ministarstva odbrane i Vojske sa eksternom i internom javnošću. Strategija komunikacije je sastavni deo ukupne politike informisanja Vlade Republike Srbije.