preloader

Voditeljica Odjela za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske

Mirna Miljanović diplomirala je novinarstvo na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Banja Luci te trenutačno završava magistarski studij na Fakultetu političkih znanosti u Beogradu. Pohađala je i Političku akademiju na Filozofskom fakultetu u Banja Luci i u Centru za interdisciplinarne studije Sveučilišta u Sarajevu. Od 2010. do 2011. godine polazila je osnovnu obuku policijskih službenika na Policijskoj akademiji Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske. Njezino prvo zaposlenje bilo je 2002. godine na Radiju Republike Srpske, gdje je radila u redakciji Informativnog programa. Od 2002. do 2008. godine Mirna je bila izvršna urednica, zamjenica urednika i novinar-izvjestitelj za dnevni list “EuroBlic”. Kao novinarka izvještavala je o političkim temama, pitanjima vezanim uz europske integracije i reforme, državnim, nacionalnim i međunarodnim temama, predstavljala stajališta o aktualnim pitanjima te izvještavala o radnjama javnih dužnosnika. Od 2008. Mirna obnaša dužnost voditeljice Odjela za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske. Njezine odgovornosti, među ostalima, uključuju savjetovanja u vezi s politikama i komunikacijskim strategijama, organiziranje posebnih događaja kao što su 20. i 25. obljetnica Ministarstva unutarnjih poslova, ocjenjivanje komunikacijskih aktivnosti i preporuke za buduće aktivnosti, stvaranje i praćenje aktivnosti uključenih u projekt “Rad policije u zajednici” kao i projekte prevencije kao što su javne kampanje o sigurnosti prometa, “Vaša policija – 122”, “Biraj život bez oružja” itd.

poslova Republike Srpske