preloader

Rukovoditeljica Službe za informiranje Vijeća ministara BiH

Mirjana Micevska završila je Fakultet političkih nauka u Sarajevu – Odsjek žurnalistika. Kao urednik-komentator radila je u printanim i elektroničkim medijima, kao i novinskim agencijama. Od 2001. godine rukovodi Službom za informiranje Vijeća ministara BiH, koju je i uspostavila. Komunikaciju u javnoj upravi unaprijedila je iskustvima iz SAD-a, Velike Britanije, Francuske, Slovenije te Bologne. Angažirana je u Nadzornom timu za institucionalnu komunikaciju, a u okviru Reforme javne uprave u BiH projekti koji su rađeni u praksi rezultirali su višim stupnjem transparentnosti javne uprave. Tijekom dodatne edukacije (Austrijska škola uprave) stekla je zvanje trenera za novouposlene službenike u institucijama BiH te završila niz menadžerskih obuka i obuka iz odnosa s javnošću. Sudjelovala je u radu brojnih stručnih konferencija nevladinog sektora.