preloader

Milica Marković Tomić ,Rukovodilac Grupe za komunikaciju o EU fondovima u Sektoru za komunikacije, obuku i pripremu srpske verzije pravnih tekovina Europske unije Ministarstva za europske integracije Vlade Republike Srbije

Milica Marković Tomić zaposlena je kao državni službenik na poslovima komunikacije, informisanja i promocije Evropske unije i evropskih integracija Srbije u Ministarstvu za evropske integracije, a prethodno Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije, od 2005. godine. U proteklih 14 godina, aktivno učestvuje u kreiranju i sprovođenju komunikacionih aktivnosti korektnog i pravovremenog informisanja javnosti Srbije o procesu pristupanja EU, od 2012. specijalizovana u oblasti informisanja i vidljivosti evropske razvojne pomoći, a od 2017. rukovodi Grupom za komunikaciju o EU fondovima.

Diplomu politikologije stekla je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a na istom fakultetu dobila je i titulu MA komunikologije, dodatno se usmerivši u domenu odnosa sa javnošću, digitalne komunikacije i novih informaciono – komunikacionih tehnologija. Poslednju godinu osnovnih studija pohađala je paralelno i u oblasti Ekološke politike na Katedri za politikologiju Škole za društvene nauke Univerzitetu na Kritu u Retimnu, Grčka.

Koordinator je svih aktivnosti Mreže državnih službenika zaduženih za komunikaciju o IPA (Instrument za pretpristupnu pomoć Evropske unije), a u ime Ministarstva za evropske integracije zadužena je i za koordinaciju komunikacije za sve programe prekogranične i transnacionalne saradnje koji se sprovode u Srbiji.

Na regionalnom i međunarodnom nivou, na osnivačkoj skupštini izabrana je za stalnog člana „Mreže državnih službenika Jugoistočne Evrope zaduženih za komunikaciju“, SEECOM. Redovni je učesnik, govornik i predavač na velikom broju skupova u sferi odnosa s javnošću, EU, evropskih fondova i prekogranične i transnacionalne saradnje. Ima dugogodišnje iskustvo u odnosima s medijama i protokola u okviru najviših međunarodnih konferencija i dobitnik zahvalnice srpskog Ministra spoljnih poslova za specijalne zasluge u okviru organizacije i kao Press oficir zadužena za delegacije Evropske unije i Francuske na 22. Ministarskom savetu OEBS održanom u Beogradu u decembru 2015.

Predavač je na teme u vezi sa odnosima s javnošću i sertifikovani trener u okviru Službe Vlade Srbije za upravljanje kadrovima, autor tekstova i naučnih radova u oblasti odnosa s javnošću, objavljivana u  naučnom časopisu Communication and Media u izdanju Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Pored dugogodišnjeg iskustva u državnoj upravi Srbije, Milica Tomić je, tokom studija, imala priliku da kao novinar saradnik intervjuiše i pripremi medijske priloge sa velikim brojem sagovornika iz sfere kulture i umetnosti. Govori engleski, grčki i francuski jezik.