preloader

Savjetnica direktora Agencije za sigurnost prometa

Mila Lazarević rođena je 1. 8. 1981. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završila u Beogradu. Diplomirala na Fakultetu za industrijski menadžment Univerziteta UNION u Beogradu. Od 2004 godine radila u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Učestvovala i organizirala preko 10 političkih predizbornih kampanja u Srbiji i Evropi. Od 2015. godine do 2016. godine vodila sektor Financijskog upravljanja i kontrole u Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu grada Beograda. Od 2016. godine do danas zaposlena u Agenciji za sigurnost prometa na mjestu savjetnika direktora.