preloader

Direktor upravljanja odnosima s klijentima tvrtke Westco Trading

Marcus Chrysostomou je direktor upravljanja odnosima s klijentima tvrtke Westco Trading. Trenutačno radi za svojeg klijenta, CityWest Homes, kao voditelj komunikacija. Ima više od 20 godina iskustva u komunikaciji u javnom i privatnom sektoru.

Ovo iskustvo uključuje Ured za medije britanskog premijera, Središnji ured za informiranje, Kentsko županijsko vijeće i druga tijela javnog sektora. U Westco-u je radio s nizom klijenata iz javnog sektora, uključujući Vijeće Waltham Forest te Vatrogasnu službu Kenta (eng. Kent Fire and Rescue Service). Također je radio u agenciji za odnose s javnošću i društvene medije, vodio svoje vlastito PR poslovanje i tjedni internetski radio show pod imenom UK Brand Show.

Osim toga, potpredsjednik je LGComms-a – profesionalne organizacije javnog sektora, član Udruge za odnose s javnošću i komunikacije (eng. Public Relations and Communications Association – PRCA) te je predavao na Sveučilištu Kent Christchurch na temu odnosa s javnošću.