preloader

direktorica odjela za komunikaciju i koordinaciju Nacionalne akademije za javnu upravu Republike Srbije

Osnovni cilj postojanja Nacionalne akademije za javnu upravu je da bude podrška Vladi Republike Srbije u svim naporima na putu modernizacije i sveobuhvatne reforme javne uprave. Nastojimo da službenicima damo podršku i pružimo im neophodna znanja i vještine za efikasnije obavljanje poslova, kako bi uprava bila u službi građana i privrede i kako bi Srbija nastavila svoj europski put koji je i započela.

Ako rezultate treba predstaviti brojevima, onda brojka od 18.515 zadovoljnih službenika koji su pohađali neku od obuka Akademije, govori u prilog tome da su službenici motivirani i voljni da se usavršavaju i da su shvatili neophodnost konstantnog rada, razvoja i promjena. Kada Europska komisija u svom izvještaju ocijeni da je dobro to što radite, na sigurnom ste putu da uspijete u svojim namjerama.