preloader

novinar Večernjeg lista

U Večernjem listu radim ukupno 10 godina. Novinarsku karijeru sam započeo u Večernjaku 2000. godine. Nakon što sam prošao Novinarsku školicu Večernjeg lista, pisao sam za Gradsku rubriku, bio jedno vrijeme dopisnik iz Dubrovnika, a zatim novinar tadašnje redakcije Poslovnog svijeta, priloga koji je u Večernjaku izlazio srijedom. Od 2005. radio sam za novine Business.hr, a 2010. godine vraćam se u Večernjak. Pokrivam sektor prometa i infrasturkturnih radova, ali dijapazon tema o kojima pišem je dosta širi od toga, uglavnom se radi o javnim poslovima. A tu pronalazim i motivaciju za rad, a to je kontrola.