preloader

Načelnica Odjeljenja za komunikacije u Ministarstvu za europske integracije Republike Srbije

Ivana Đurić je stručnjakinja za komunikaciju i osposobljavanje s 20 godina iskustva u planiranju i upravljanju vladinim strateškim komunikacijama i profesionalnim razvojem unutar javne uprave. Od 2011. do 2017. godine Ivana je radila kao pomoćnica direktora za komunikaciju i obuku u Uredu za europske integracije Vlade Srbije. Od rujna 2017. vodi Odjel za komunikaciju u Ministarstvu za europske integracije.

Budući da je državni službenik, žarko promiče transparentnost i odgovornost srbijanske administracije. Autorica je nekoliko publikacija s ciljem zatvaranja učinaka pristupanja Europskoj uniji, kao i demokratskih načela i vladavine prava različitim dionicima. Ivana ima privilegiju biti članom Club of Venice-a, EU skupine visokih javnih komunikatora iz država članica EU gdje osigurava srpski glas. Jedan je od suosnivača i član Upravnog odbora SEECOM-a, međunarodne profesionalne udruge komunikacijskih tijela javnog sektora iz jugoistočne Europe.

Ivana je magistar prava na Sveučilištu u Beogradu. Godine 2017. dobila je Draper Hills stipendiju Sveučilišta Stanford, u sklopu programa “Razvoj, demokracija i vladavina prava” na čelu s profesorom Francesom Fukuyamom.