preloader

Suosnivač i direktor Unlimited Communication-a

Ivan Radišić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sa smjera Marketing, gdje je bio polaznik poslijediplomskog studija Teorija i politika marketinga. U Hrvatskoj, ali i inozemstvu, prošao je mnoga usavršavanja iz područja marketinga, prodaje i menadžmenta.

Član je brojnih domaćih i svjetskih znanstvenih i strukovnih institucija iz područja komunikacija, marketinga i prodaje (American Marketing Association, EUMMAS,  CROMAR, HUPKT), a ujedno je i predsjednik Udruge Wolf-Hirschhorn sindroma.

Bogato radno iskustvo i znanje iz područja prodaje i marketinga stekao je i višegodišnjim radom na menadžerskim pozicijama u ADRIS grupi d.d. i u CROATIA osiguranju d.d., gdje je imao funkciju direktora marketinga, člana Uprave Croatia zdravstvenog osiguranja d.d. te direktora korporativnih komunikacija.

Jedan je od osnivača tvrtke Unlimited Communication d.o.o., koja je vodeća inovativna tvrtka koja razvija jedinstvene proizvode za beskontaktnu komunikaciju – TAPOINT Communicator.