preloader

predsjednik Hrvatske zajednice županija

Županije imaju koordinacijsku i stratešku ulogu u regionalnom razvoju. One su sigurno razina koja može na regionalnoj razini odrediti ciljeve razvoja, ali i biti odličan sugovornik Vlade RH kada se radi o potrebama u lokalnoj zajednici. Preuzimanjem poslova ureda državne uprave dobili smo priliku da budemo još bliži građanima i zato vjerujem da će to sve županije iskoristiti upravo u tom smjeru. Informacije koje mi dobivamo od naših sugrađana i mogućnost da to putem projekata komuniciramo prema višim razinama vlasti stavlja nas u poziciju da budemo učinkovitiji i brži. Smatramo da jedino koordinacijom svih razina vlasti možemo napraviti pomak koji građani očekuju i budemo moderna i otvorena europska uprava.