preloader

direktor službe za javne komunikacije i informacije Vlade Nizozemske

Informacije o Vladi dostupne su na više kanala, poput Rijksoverheid.nl (Government.nl), društvenih medija (uglavnom Facebook, Twitter i WhatsApp) i telefona. Ne postoji zakon o pravovremenosti jer vrijeme i napor potrebni za odgovor na pitanje uvelike ovise o prirodi pitanja.

Ali koristimo sljedeće standarde:

  • E-mail: na 95% mailova je odgovoreno u najviše 2 radna dana
  • Telefon: javljamo se za manje od 40 sekundi
  • Whatapp: odgovor za manje od 1 sata.