preloader

Savjetnik za međunarodni razvoj u GIZ-u BiH

Elvis Mujanović savjetnik je u njemačkom GIZ-u s preko deset godina iskustva u području odnosa s javnošću i komunikacija. Posljednjih pet godina radi na unapređenju strateških komunikacija institucija vlasti u BiH u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH.

U suradnji s javnim institucijama u BiH koncipirao je, pripremao i provodio komunikacijske projekte koji su uključivali i suradnju s marketinškim i PR agencijama: od izrade logotipa, organizacije događaja i analize službenih web-stranica do izrade komunikacijskih strategija, uspostave komunikacija putem društvenih medija i provedbe kampanja.