preloader

Direktor Nacionalne akademije za javnu upravu Republike Srbije

Dražen Maravić je rođen 1975. godine u Subotici, gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, trenutno pohađa doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Završio je Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i položio diplomatsko – konzularni ispit. Završio je Specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na temu „Nacionalna i globalna bezbednost“. Završio je više obuka u okviru stručnog usavršavanja i stekao sertifikate iz menadžmenta, upravljanja promenama, liderstva, upravljanja učinkom, upravljanja na osnovu rezultata. Završio je obuke na više tema iz oblasti evropskih integracija u organizaciji Akademije za evropsko pravu u Triru, Evropskog koledža u Brižu i Kancelarije za evropske integracije Vlade RS. Zbog akademskih rezultata nagrađen sa stipendijama Kraljevine Norveške i nemačke Fondacije Konrad Adenauer. Certifikovani je trener za menadžment Instituta za menadžment (Chartered Management Institute UK) iz Velike Britanije za nivo 5 i 7. Zbog pokazanih rezultata rada nagrađen 2005. sa stipendijom Vlade Velike Britanije Chevening Fellowship za program obuke iz suzbijanja međunarodnog organizovanog kriminala uspešno okončanog maja 2006.

Dražen Maravić je karijerni državni službenik, sa višegodišnjim iskustvom u Okružnom sudu u Subotici, Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu APV, Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Vodio je u ime Vlade RS pregovore sa EU koji su decembra 2009. godine uspešno okončani ukidanjem viznog režima za naše građane, kao i prethodnim potpisivanjem sporazuma o viznim olakšicama, readmisiji i o strateškoj saradnji sa EVROPOL-om. Inicirao i sproveo više reformskih projekata u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS zbog čega ga je Misija OEBS u Srbiji proglasila za Ličnost godine 2012, za doprinos reformi MUP-a. Vodio je desetine pregovora o policijskoj saradnji koji su uspešno okončani potpisivanjem sporazuma sa nizom evropskih država, uključujući i multilateralnu Konvenciju o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi. Rukovodio izradom i sprovođenjem prve Strategije razvoja MUP RS 2011-2016. Zbog pokazanih rezultata rada vanredno nagrađen 2011. povodom obeležavanja 200 godina rada MUP-a.

Kao državni sekretar i pomoćnik ministra u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave bio je odgovoran za sprovođenje reforme javne uprave, reformu sistema upravljanja ljudskim resursima, formiranje centralne trening institucije, rad koordinacionih tela Vlade Republike Srbije za koordinaciju u radu inspekcijskim službama kao i za usklađivanje posebnih upravnih postupaka sa Zakonom o opštem upravnom postupku, uvođenje jedinstvenog upravnog mesta, i drugo.