preloader

Ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

Drago Martinović višegodišnji je zaposlenik jedinice lokalne samouprave. Autor dvije knjige i većeg broja znanstvenih i stručnih radova iz područja odnosa s javnošću, novinarstva, novih medija i lokalne samouprave te sudionik brojnih znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru magistrirao 2009. godine, a 2014. godine doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Upisan u registar znanstveno-istraživačkih radnika u FBiH i u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju. Konzultant Saveza općina i gradova FBiH. Certificirani stručnjak za odnose s javnošću (CSOJ).