preloader

Direktor tvrtke Mariborski vodovod d.d.

Danilo Burnač diplomirao je pravo, javnu upravu i menadžment te magistrirao ekonomiju i poslovanje. Ima pedagoško andragoško obrazovanje i doktorat sa Sveučilišta u Mariboru. Bavi se pitanjima okoliša gospodarskih javnih službi vodoopskrbe, otpada, odvajanja i pročišćivanja vode te zakonodavstva tog područja. Bio je podžupan za komunalne djelatnosti u Općini Maribor.

Kao autor i predavač sudjeluje na stručnim konzultacijama o pitanjima zaštite okoliša, radnog prava, poslovne izvrsnosti i društvene odgovornosti. Član je Gospodarske komore Slovenije, Upravnog odbora Komore komunalnog gospodarstva Slovenije, Upravnog odbora Štajerske gospodarske komore, član Udruge nadzornika i član Udruge menadžera.

Autor je niza članaka iz različitih područja društvene djelatnosti, poslovne izvrsnosti, društvene odgovornosti i djelovanja gospodarskih javnih službi. Posljednjih deset godina radi kao direktor javne tvrtke Mariborski vodovod d.d.. Tvrtka Mariborski vodovod d.d., kao najveći sustav vodoopskrbe u zemlji, u tom je razdoblju dobio niz vrhunskih državnih nagrada i priznanja.