preloader

državni tajnik, Središnji ured za razvoj digitalnog društva

Bernard Gršić državni je tajnik u čijem je resoru razvoj hrvatskog digitalnog društva, tj. njegov je rad u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva usmjeren na digitalizaciju javne uprave, gospodarstva, jačanje digitalnih vještina građana i promicanje kibernetičke sigurnosti. Član je Vijeća za državnu informacijsku infrastrukture i Nacionalne koalicije za digitalne vještine i radna mjesta. Sudjeluje u radu Nacionalnog vijeća za digitalnu ekonomiju, a predsjedava Radnom skupinom za digitalno društvo, jednom od skupina koje pripremaju Nacionalnu razvojnu strategiju Hrvatska 2030. Bio je i pomoćnik ministra uprave (2016.-2017.), kada je bio zadužen za razvoj e-Hrvatske.

Smatra da nema uspješnog digitalnog društva ako svi njegovi građani nisu u njega uključeni i da je važno da u dobu intenzivne digitalizacije ne nestane čovjek iz fokusa.

Njegov rad i predavanja usmjereni su na digitalnu politiku, informatizaciju, korištenje digitalne tehnologije i kibernetičku sigurnost u privatnom i javnom sektoru. Područja njegovog interesa uključuju provedbu projekata koji olakšavaju primjenu razvojnih i novih tehnologija. Diplomirani je inženjer elektrotehnike.