preloader

savjetnik za komunikacije, Hrvatske autoceste

U 18 godina aktivnog bavljenja komunikacijskim menadžmentom, Alan je vodio projekte niza hrvatskih tvrtki iz financijskog, turističkog i industrijskog sektora poput Valamara, Lagune Novigrad, Cemexa, Diokia, Jadranskog naftovoda, INA-e, MOL-a, T-Mobile-a, Jadranke, Addiko Banke, Bayera, Prvog plinarskog društva, više projekata za nevladine organizacije, kulturne i sportske manifestacije te Delegaciju Europske komisije u Republici Hrvatskoj.

Magistrirao je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i dodatno se usavršavao na specijalističkim programima Zagrebačke škole ekonomije i managementa, Londonske škole za odnose s javnošću ili Centra za obuku Međunarodne organizacija rada u Torinu. Od 2007. do 2017. bio je hrvatski je predstavnik njemačke full service agencije Media Consulta za koju je proveo niz komunikacijskih kampanja za više agencija i uprava Europske komisije.

Kao samostalni konzultant, radio je na više EU projekata a tijekom godina surađivao je s više vodećih hrvatskih komunikacijskih i marketinških agencija. Bio je član Upravnog odbora Hrvatske udruge za odnose s javnošću i stručnog vijeća nagrade Superbrands. Od početka 2018. komunikacijski je savjetnik projekta Modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora RH koje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi uz potporu Svjetske banke. Vlasnik je tvrtke za komunikacijsko savjetovanje Teneo PR.