preloader

Šef Kabineta Predsjedništva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH

Admir Katica rođen je 1. 4. 1975. u Rogatici, Bosna i Hercegovina. Diplomirani kriminalist i magistar prava. Završio Londonsku školu za odnose s javnošću te Školu strateškog komuniciranja London. Obavljao poslove u kriminalističkoj policiji te posebno glasnogovornika policije u Zenici. Prvi je glasnogovornik prve policijske agencije na nivou države Bosne i Hercegovine –  Državne agencije za istrage i zaštitu BiH. Obavljao i poslove glasnogovornika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH te savjetnika ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH za poslove policije i odnose s javnošću. Trenutno Šef Kabineta Predsjedništva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Sudjelovao je u mnogobrojnim projektima komuniciranja s javnostima. Volonterski angažiran u kreiranju politika u području obrazovanja kroz angažman u Vijeću roditelja osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo. Govori engleski jezik.