preloader

Srbija

Republika Srbija prepoznala je važnost odnosa s javnošću u javnoj upravi i javnim tvrtkama među prvim državama u jugoistočnoj Europi. Unutar javne uprave postoji jasna komunikacijska strategija koja se svakodnevno implementira. Nacionalna akademija za javnu upravu osnovana je 19.10.2017. Zahvaljujući viziji Dražena Maravića, koji je postavljen na mjesto direktora ove institucije, definirala se je strategija komunikacije sa zaposlenima u javnoj upravi. Danas se Nacionalna akademija nalazi u novoizgrađenoj poslovnoj zgradi, povezana je s brojnim međunarodnim institucijama i neprestano, koristeći nove digitalne alate, educira brojne službenike u javnom sektoru.
FOCUS konferencija o inovacijama i komunikacijama u javnoj upravi i javnim tvrtkama predstavlja sadržajno i organizacijski povijesni događaj za Republiku Srbiju, budući da je to bila prva konferencija fokusirana na komunikaciju u javnoj upravi održana u Srbiji.
Beograd je glavni grad, samim time i političko, upravno i gospodarsko središte Republike Srbije. Raznoliku arhitekturu bivše federacije republika povezanih u Jugoslaviju danas koristi javna uprava Republike Srbije. Klub narodnih poslanika smješten je u rezidencijalnom dijelu grada Beograda, Dedinje, u kojem je održana FOCUS konferencija.
Upoznajte se s programom i predavačima FOCUS konferencija do sada organiziranih u Srbiji.